662 775 008
ul. Nałęczowska 64/6, 02-922 Warszawa
kontakt@amitamieszkania.pl

Teren inwestycyjny na sprzedaż 3,7ha k/Mszczonowa

Ciemno-Gnojna , ul. Tarczyńska

Opis

Teren inwestycyjny o powierzchni 37.357m2 (3,73 ha), położony w bezpośrednim sąsiedztwie obszaru logistycznego we Mszczonowie, w miejscowości Ciemno Gnojna, gm. Mszczonów.

Oferujemy na sprzedaż 4 działki leżące przy węźle łączącym obwodnicę Mszczonowa (DK50) z drogą powiatową do Tarczyna. W drodze powiatowej doprowadzony jest wodociąg miejski, linia energetyczna, kanalizacja oraz linia telefoniczna. Obwodnica Mszczonowa zapewnia połączenie z drogą ekspresową S8 oraz autostradą A2.

Według obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Mszczonów nieruchomość położona jest na obszarze terenów usługowo-produkcyjnych (1UP):
– tereny obiektów produkcyjnych, magazynów i zabudowy usługowej z wyłączeniem usług oświaty i ochrony zdrowia oraz innych o podobnym charakterze,
– budowa budynków administracyjnych, technicznych, socjalnych, obiektów ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska. Tereny komunikacji, parkingów, infrastruktury technicznej, zieleni, obiektów małej architektury,
– dopuszcza się lokalizację stacji paliw, obiektów handlu i handlu hurtowego o powierzchni sprzedaży do 2000m2, obiektów gastronomicznych i zamieszkania zbiorowego.

MPZP przewiduje następujące uwarunkowania dla tego terenu:
– wskaźnik powierzchni zabudowy działki budowlanej – max. 60% powierzchni działki,
– powierzchnia biologicznie czynna – co najmniej 10% powierzchni działki budowlanej,
– maksymalna wysokość – 15.0m

Teren z ogromnym potencjałem i wieloma możliwościami wykorzystania ze względu na tak dogodne położenie i możliwości jakie daje MPZP.