662 775 008
ul. Nałęczowska 64/6, 02-922 Warszawa
kontakt@amitamieszkania.pl

Dąbrowa

Opis

Nieruchomość gruntowa położona w Łomiankach(Dąbrowa) o powierzchni łącznej 3523m2 w skład którego wchodzą dwie działki o powierzchni 1475m2 każda oraz droga dojazdowa o powierzchni 573m2. Media tj. gaz w drodze wewnętrznej tuż przy działce prąd oraz sieć telekomunikacyjna w głównej drodze (Zielona). Działka objęta uchwałą MPZP. Teren elementarny oznaczony symbolem MN.

Dla terenu elementarnego MN plan ustala:

Przeznaczenie terenu:

– Mieszkalnictwo jednorodzinne wolnostojące
– Nieuciążliwe usługi wbudowane.

Zagospodarowanie terenu

– Minimalna powierzchnia biologicznie czynna 70%, a w przypadku terenów leśnych 85%.
– Maksymalna wysokość zabudowy 10m.

Możliwość zakupu mniejszej parceli 1475m2 + 1/2 udziału w działce drogowej o powierzchni 573m2.

Polecam ze względu na super lokalizację oraz cenę zapraszam na prezentację.