662 775 008
ul. Nałęczowska 64/6, 02-922 Warszawa
kontakt@amitamieszkania.pl

Pod usługi i budowę domu

Halinów
 • Rodzaj nieruchomości: Działka
 • Rynek: Wtórny
 • Rodzaj transakcji: Sprzedaż
 • Metraż: 2000.00 m²
 • Miasto: Halinów
 • Dzielnica: Halinów
 • Numer oferty: 320034
 • Rok budowy: 1972
 • Cena za m²: 266
 • Wielkość działki: 2000.00 m²
 • Rodzaj budynku: Działka (Usługowo-mieszkaniowa)

Opis

Przedmiotem sprzedaży jest działka o pow. 2000 m2 z budynkiem  mieszkalnym jednorodzinnym dwulokalowym, niepodpiwniczonym z poddaszem nieużytkowym.

Według Planu Zagospodarowania Przestrzennego teren przeznaczony pod zabudowę jednorodzinną i usługi:
1) przeznaczenie podstawowe – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna w formie wolnostojącej, usługi;
2) przeznaczenie dopuszczalne:
a) budynki gospodarcze i garażowe,
b) drogi wewnętrzne,
c) urządzenia i sieci infrastruktury technicznej;
3) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy:
a) maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy: 40% powierzchni działki budowlanej,
b) udział powierzchni biologicznie czynnej: minimum 40% powierzchni działki budowlanej,
c) maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy: 1,0 dla działki budowlanej,
d) minimalny wskaźnik intensywności zabudowy: 0,01 dla działki budowlanej,
e) wysokość zabudowy:
– dla budynków mieszkalnych i usługowych do 12,0 m w przypadku dachów wielospadowych oraz do
10,0 m w przypadku dachów płaskich,
– dla budynków gospodarczych i garażowych do 5,0 m;
f) ukształtowanie połaci dachowych: dachy płaskie lub dachy wielospadowe o kącie nachylenia do 45°,
g) w odniesieniu do zabudowy istniejącej obowiązek stosowania ustaleń pkt. 3 odpowiednio w ramach
dokonywanej zmiany parametrów lub konstrukcji istniejących budynków;
4) w zakresie warunków scalania i podziału nieruchomości:
a) powierzchnię działki dla zabudowy wolnostojącej nie mniejszą niż 800 m²,
b) szerokość frontu działki dla zabudowy wolnostojącej nie mniejszą niż 18,0 m;
5) powierzchnię nowo wydzielonej działki budowlanej dla zabudowy wolnostojącej nie mniejszą niż 800 m²;
6) w zakresie zasad kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:
a) lokalizacja zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w postaci jednego budynku samodzielnego na jedną
działkę budowlaną lub w formie lokali mieszkalnych powyżej pierwszej kondygnacji budynku
usługowego,
b) lokalizacja zabudowy usługowej w postaci jednego budynku samodzielnego na jedną działkę budowlaną
lub w formie lokali usługowych w pierwszej kondygnacji budynku mieszkalnego,
c) lokalizacja zabudowy usługowej w części frontowej działki budowlanej;
7) w zakresie obsługi komunikacyjnej – obsługa z przyległych dróg lub za pomocą dróg wewnętrznych.

Pierwsza część budynku powstała w 1938 r. w technologii drewnianej ( bal drewniany),
druga część budynku powstała w 1972 r. w technologii tradycyjnej.

W 1972r. obudowano konstrukcję drewnianą cegłą pełną i ocieplono budynek od wewnątrz supremą.

Powierzchnia zabudowy 101 m2; użytkowa 74,5 m2. Wysokość budynku 5,88 m.

Lokal nr 1: wiatrołap – 4,8 m2, łazienka- 4,8 m2, kuchnia- 9,5 m2, pokój – 17,8 m2 łącznie – 36,90 m2
Lokal nr 2 : wiatrołap – 3,80 m2, kuchnia- 14,70 m2, pokój – 19,70 m2 – łącznie 37,6 m2

Budynek w dobrym stanie technicznym – na dachu  blachodachówka – remont dachu – 2015 r.

Dane techniczne i konstrukcyjne dostępne u agenta prowadzącego.

Media:
– zaopatrzenie w wodę – własna studnia ( dostępna woda również z sieci gminnej)
– ciepła woda z zasobnika ciepłej wody,
– zasilenie w energię elektryczną z sieci gminnej – przyłącze napowietrzne
– odprowadzanie ścieków – do sieci gminnej
– ogrzewanie własne przy wykorzystaniu kuchni i pieca na opał stały.

Do trasy Warszawa-Terespol ok.3 km, do stacji PKP Halinów ok.2 km, a do stacji SKM Sulejówek ok. 2,5 km. W pobliżu znajduje się przedszkole, szkoła podstawowa i gimnazjum.
Przystanek autobusowy – 20 m