662 775 008
ul. Nałęczowska 64/6, 02-922 Warszawa
kontakt@amitamieszkania.pl

Działka inwestycyjna pod os. domów jednorodzinnych

Jesionka

Opis

Doskonała działka inwestycyjna pod budowę osiedla domów jednorodzinnych w Jesionce przy ulicy Żwirowej (gmina Czosnów). 

Prezentujemy działki inwestycyjne o łącznej powierzchni 25 900 m2. Działki numer 261, 262, 263 obręb:3ME1-2.

  • 9 km do Lotniska w Modlinie
  • 13 km do Nowego Dworu Mazowieckiego
  • 20 km do Warszawy

Szacowany PUM 11 331 m2, 17 jednostek

Media: woda, prąd, gaz. Kanalizacja znajduje się około kilometr od działki (gmina planuje dociągnięcie kanalizacji do ulicy Żwirowej).

Dla działek obowiązuje Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego (MPZP):
Przeznaczenie terenu podstawowe: tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej ekstensywnej; uzupełniające: usługi nieuciążliwe lokalnej obsługi mieszkańców;
– budynki mieszkalne jednorodzinne w zabudowie wolnostojącej; budynki garażowe i gospodarcze           wolnostojące, wbudowane lub dobudowane do budynku mieszkalnego.
– wskaźnik powierzchni zabudowy – maksymalnie 25%;
– wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej – minimalnie 70%;
– minimalny wskaźnik intensywności zabudowy- 0,01;
– maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy- 0,6;
– wysokość budynku mieszkalnego – do 11,0m, 2 kondygnacje + poddasze użytkowe, dachy dwu lub     wielospadowe o spadku 20° – 60°;
– wysokość budynku garażowego/gospodarczego: do 6,0 m – 1 kondygnacja, dach dwuspadowy o kącie nachylenia min. 20°;

Minimalna powierzchnia działki wynosi 1500 m2.