662 775 008
ul. Nałęczowska 64/6, 02-922 Warszawa
kontakt@amitamieszkania.pl

Działka budowlana w Kałuszynie, 60 km od Warszawy

Kałuszyn , ul. Wojska Polskiego

Opis

W naszej ofercie mamy ładną działeczkę budowlaną 660m2 w samym centrum Kałuszyna przy ul. Wojska Polskiego w cenie 55 000 zł.
Media: od ulicy Ogrodowej jest możliwość podciągnięcia prądu, wodociągu i kanalizacji. Od ulicy Wojska Polskiego ponadto można podciągnąć gaz. Dojazd do działki drogą asfaltową, wjazd od ulicy Wojska Polskiego.
Działka jest ujęta w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego pod symbolem:
MN (U) 49 – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z dopuszczeniem zabudowy usługowej nieuciążliwej,
1. Dopuszcza się na działkach o szerokości mniejszej niż 22,0 m sytuowanie budynków w odległości 1,5 m od granicy z sąsiednią działką budowlaną lub bezpośrednio przy tej granicy, zwróconych ścianą bez otworów okiennych lub drzwiowych w stronę tej granicy oraz zgodnie z przepisami odrębnymi.
2) powierzchnia biologicznie czynna – minimalnie 40% powierzchni działki budowlanej,
3) maksymalna wysokość zabudowy: – dla budynków mieszkalno – usługowych, usługowych: – 13,0 m, na terenach oznaczonych symbolami przeznaczenia 47-50 MN(U),
– 10,0 – dla budynków mieszkalnych – 10,0 m,
– dla budynków pozostałych – 6,0 m,
– dla obiektów małej architektury – 4,0 m,
4) maksymalna ilość kondygnacji nadziemnych dla budynków mieszkalnych, mieszkalno – usługowych, usługowych: 3 kondygnacje
– dla budynków pozostałych – 1,
5) dachy: dwuspadowe, dwuspadowe z naczółkami lub wielospadowe, o spadkach głównych połaci dachowych od 250 do 450
– jedno, dwu lub wielospadowe o spadkach głównych połaci dachowych od 1 0 do 450 dla budynków gospodarczych lub garażowych.
Kałuszyn położony jest 60 km od Warszawy, 17 km od Mińska Mazowieckiego, 33 km od Siedlec. Do wjazdu na A2 w Ryczołku jest 3 km. W pobliżu jest żłobek, przedszkole i szkoła podstawowa, Urząd Miasta, dyskont Biedronka, Topaz.