662 775 008
ul. Nałęczowska 64/6, 02-922 Warszawa
kontakt@amitamieszkania.pl

Ładna działka budowlana z Wz i pozwoleniem budowę

Kąty Goździejewskie Pierwsze

Opis

Bardzo ładna działka budowlana w Kątach Goździejewskich Pierwszych koło Pustelnika z wydanymi Warunkami Zabudowy oraz z pozwoleniem na budowę. Działka o powierzchni 1500m2 z wylanymi fundamentami w skali “0”. W drodze jest prąd, bez dostępu do wodociągu (trzeba wybić studnię głębinową, kanalizacja: szambo lub przydomowa oczyszczalnia ścieków.
W otoczeniu wybudowanych już domków jednorodzinnych. Sprzedający przekaże już gotowy projekt pod budowę domu “OPAŁEK”.

Poniżej ustalone warunki i szczegółowe zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy z przepisów odrębnych:
1. Warunki i wymagania ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:
a) funkcja zabudowy: mieszkaniowa jednorodzinna do dwóch kondygnacji
b) powierzchnia biologicznie czynna: minimum 50% powierzchni terenu inwestycji
c) szerokość elewacji frontowej: do 11m
d) wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej: do 4,5m
e) geometria dachu (kąt nachylenia, wysokość kalenicy i układ połaci dachowych) – dach dwuspadowy z dopuszczeniem dachu wielospadowego o kącie nachylenia połaci kątowych od 20 stopni do 45 stopni
f) wysokość głównej kalenicy dachu: do 8,5m.
g) ilość kondygnacji nadziemnych: dwie w tym użytkowe poddasze,
h) dopuszcza się sytuowanie garażu w bryle budynku mieszkalnego.

Pozwolenie na budowę dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego “OPAŁEK” oraz projektu budynku garażowo-gospodarczego
Dane projektowanego budynku;
powierzchnia zabudowy: 129,90m2
powierzchnia użytkowa; 156,40m2
powierzchnia użytkowa (bez garażu i pomieszczenia gospodarczego): 132,50m2,
powierzchnia całkowita: 178,50m2
Projekt jest dostępny pod linkiem: https://www.dominanta.pl/projekty-domow/opalek

Działka położona jest 1,5 km od Pustelnika, do Szkoły Podstawowej 300 metrów, 37 km do Warszawy, 15,5 km do Sulejówka, 17 km do Mińska Mazowieckiego.