662 775 008
ul. Nałęczowska 64/6, 02-922 Warszawa
kontakt@amitamieszkania.pl

Kiełpin, Brzegowa 1010 m2

Kiełpin , ul. Brzegowa

Opis

Oferujemy do sprzedaży działkę nr ewid. 61/3 powierzchni 1010 m2 w Kiełpinie, gm. Łomianki.

Nieruchomość ma wymiary 25 m x 40 m i usytuowana jest jako druga działka od ul. Brzegowej. W jej skład wchodzi mająca 6 m szerokości służebność przejścia i przejazdu do kolejnych działek. 

Istnieje możliwość zakupu nieruchomości z działką nr ewid. 61/2 (usytuowana bezposrednio przy ul. Brzegowej) lub z kolejną przylegająca działką nr ewid. 61/4. 

Dla terenu, na którym znajduje się nieruchomość, obowiązuje Uchwała Rady Miejskiej Łomianki nr XL/471/2018 z dnia 8 marca 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Kępy Kiełpińskiej. Zgodnie z MPZP nieruchomość usytuowana jest na obszarze MN10, dla którego ustalono m.in. następujące warunki:

– przeznaczenie terenu – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolnostojąca,
– maksymalna wysokość budynków mieszkalnych – 9 m, pozostałych 6 m,
– dach stromy o spadku połaci od 25 do 35 stopni,
– maksymalna powierzchnia zabudowy 15%,
– minimum 70% powierzchni biologicznie czynnej,

Nieruchomość zlokalizowana jest w cichej, spokojnej i zielonej okolicy – ul. Warszawska – 2,7 km, OSiR Łomianki – 3 km.

Zapraszam do kontaktu.