662 775 008
ul. Nałęczowska 64/6, 02-922 Warszawa
kontakt@amitamieszkania.pl

Marki , ul. Henryka Sienkiewicza

Opis

Trzy działki o łącznej powierzchni 6755m2 położone przy ulicy H. Sienkiewicza w Markach. Idealna oferta pod inwestycję. Sąsiadujące działki zabudowane. Nieruchomość objęta Miejscowy Planem Zagospodarowania Przestrzennego. Wszystkie media takie jak (woda miejska, energia elektryczna, gaz) prócz kanalizacji sanitarnej w drodze przy działce.

Teren elementarny oznaczony symbolem ME( zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna ekstensywna);
Zasady zagospodarowania:

– Przeznaczenie podstawowe: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolnostojąca lub bliźniacza,
– Przeznaczenie dopuszczalne: usługi nieuciążliwe wbudowane w zabudowę mieszkaniową,
– Maksymalna powierzchnia do wyłączenia z produkcji leśnej – do 20% powierzchni działki, jednak nie więcej niż:
– 300 m² na działkach o powierzchni do 2000 m²,
– 400 m² na działkach o powierzchni powyżej 2000 m²,
– Nieprzekraczalna wysokość zabudowy mieszkaniowej wynosi do 3 kondygnacji, czyli parter, piętro i mieszkalne poddasze,
– Minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej działki budowlanej zabudowy wolnostojącej i bliźniaczej na 80%.

Polecam ze względu na super lokalizację !