662 775 008
ul. Nałęczowska 64/6, 02-922 Warszawa
kontakt@amitamieszkania.pl

Działka usługowo-mieszkalna. OKAZJA INWESTYCYJNA

Mszczonów , ul. Kolejowa

Opis

Nieruchomość gruntowa położona w miejscowości Mszczonów. Powierzchnia działki 6300m2. Nieruchomość objęta MPZP położona na terenie elementarnym 7U. Wzdłuż drogi tuż przy działce znajduje się media tj. energia elektryczna oraz instalacja telekomunikacyjna. Ze względu na położenie nieruchomości idealna oferta pod turystykę, blisko do Term Mszczonowskich oraz do Parku Wodnego SUNTAGO 10min. samochodem.

Szczegółowe przeznaczenie terenu elementarnego 7U:

– Powierzchnia zabudowy 50% powierzchni działki
– Wskaźnik intensywności zabudowy 0,75.
– Wysokość zabudowy 12m.
– Tereny obiektów usługowych, drobnej wytwórczości, magazynowo- składowych lub
warsztatów remontowych, z niezbędnymi do ich funkcjonowania: budynkami
i pomieszczeniami, w szczególności technicznymi, biurowymi i socjalnymi, garażami, a także
dojściami, dojazdami, miejscami postojowymi, infrastrukturą techniczną oraz zielenią, tereny
komunikacji.
– dopuszcza się lokalizację usług handlu, obiektów gastronomicznych oraz usług zamieszkania zbiorowego
z wyłączeniem lokalizowania usług oświaty, ochrony zdrowia i innych podobnych dla których zostały ustalone dopuszczalne
standardy środowiska inne niż dla zabudowy usługowej,
– dopuszcza się budowę budynku mieszkalnego lub wyodrębnienie lokalu mieszkalnego jako
miejsce zamieszkania właściciela.

Polecam ze względu na super lokalizację oraz cenę!