662 775 008
ul. Nałęczowska 64/6, 02-922 Warszawa
kontakt@amitamieszkania.pl

Duża 2,2ha działka inwestycyjna w Radzyminie

Radzymin , ul. Polna

Opis

Do sprzedaży 2,2ha działka inwestycyjna na przedmieściu Radzymina (od strony Warszawy) w otoczeniu łąk, pól i lasów. W pobliżu niska zabudowa jednorodzinna.

Przykładowe odległości najbliższych lokalizacji atrakcji oraz punktów orientacyjnych:

900m do najbliższego lasu
2 km do Glinianek Radzymińskich
2 km do centrum Radzymina
3 km do Puszczy Słupeckiej
11 km do Zalewu Zegrzyńskiego

Do centrum Warszawy (w odległości 30 km) dojedziemy wygodnie trasą S8.

Na terenie Radzymina obowiązuje MPZP zgodnie z którym na przedmiotowej działce można zbudować hotel, ośrodek odnowy biologicznej, ośrodek opieki społecznej oraz wszelkie obiekty związane z usługami ochrony zdrowia i turystyki.

Szczegółowe informacje o możliwości zabudowy z MPZP:

1) przeznaczenie terenu: zabudowa usług ochrony zdrowia i turystyki, w szczególności szpitale, przychodnie zdrowia, ośrodki opieki społecznej, ośrodki odnowy biologicznej, hotele;
2) dopuszczenie urządzeń służących turystyce, dróg wewnętrznych, ścieżek pieszych i rowerowych, budynków garażowych i gospodarczych;
3) zasady kształtowania zabudowy i wskaźniki zagospodarowania terenu oraz zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:
a) maksymalna wysokość zabudowy 15 m, z wyjątkiem budynków garażowych i gospodarczych, dla których obowiązuje maksymalna wysokość zabudowy – 6 m,
b) wskaźnik maksymalnej intensywności zabudowy – 1,5,
c) wskaźnik minimalnej intensywności zabudowy – 0,01,
d) minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej – 60% powierzchni terenu,
e) forma dachów: jednospadowa, dwuspadowa i wielospadowa o nachyleniu głównych połaci dachu do 450,dachy płaskie lub dachy oparte na łuku.

Namiary na działkę:

powiat Wołomiński
gmina Radzymin
obręb 02-04
numer działki – 55/14

Wideo