662 775 008
ul. Nałęczowska 64/6, 02-922 Warszawa
kontakt@amitamieszkania.pl

Słubica A , ul. Brzozowa

Opis

Nieruchomość do sprzedaży o pow. 3,41 wieś Słubica A, przy Trasie Katowickiej, położonej po prawej stronie jadąc do Warszawy.
1/ Powierzchnia całkowita 3,41
2/ księgi wieczyste to: prowadzone w Sądzie w Żyrardowie
3/ Na działce jest dociągnięty prąd, wodociąg, siła, planowana budowa gazociągu i kanalizacji
4/ Na działce stoi stary, 80 letni drewniany dom
5/ Cała działka obecnie jest zakrzewiona i zadrzewiona (do wykarczowania ©)
6/ Przez działkę przechodzi droga dojazdowa z Trasy Katowickiej – ul. Zarzeczna, która dalej przechodzi w ulicę Brzozową (wieś Słubica A). Ulica jest utwardzona i wysypana żużlem. Nie ruchomość leży przy ulicy Brzozowej.
7/ W załączeniu mapa z planu zagospodarowania przestrzennego d la terenu (działki są oznaczone na mapie czerwoną linią) oraz wypis z planu.

Opis działek w zakresie powierzchni i ich przeznaczenia.

Nieruchomość dzieli droga, ulica Brzozowa i tak:

Po prawej stronie ulicy Brzozowej działki biegną w stronę Trasy Katowickiej i mają całkowitą powierzchnię l,38ha stanowią działki o nr: 13/6; 10/6; 14/6; 8/6 .

W planie zagospodarowania przestrzennego są położone w strefie:

3U/MN usługi i zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna

1P/U/w terenie logistyki, składów, magazynów oraz usług związanych z obsługą komunikacyjną! Pasażerską w transporcie drogowym

Po lewej stronie ulicy Brzozowej, w stronę rzeczki Pisia Tuczna, powierzchnia całkowita tych działek wynosi2,03ha i są położone na Planie Zagospodarowania Przestrzennego w strefie:

działki nr 64,63,67,68,71,75 pow.tych działek wynosi 1,58 ha i leżą w strefie w planie 4KD/D, w terenie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usługowej symbol 1MN/U/ oraz częściowo w strefie rolniczej w planie IR i lasów – w planie 9ZL

działki nr 65, 66, 69, 70, 74 , o powierzchni całkowitej 0,38ha (przy rzeczce Pisia Tuczna) są położone w strefie oznaczonej symbolem 14ZL, w terenie lasów.

działki o numerach; 126/66, 126/69,

126/70, 126/74, 127/63, 135/67, 135/68,

135/71, 135/75 o powierzchni całkowitej

0,0715ha położone sa w strefie oznaczonej

symbolem 3WS, 4WS wód powierzchniowych

Ulica Zarzeczna czyli wjazd do wsi Słubica A jest położony około 200m od zjazdu z Trasy Katowickiej do wsi Słubica A i około 300m do wiaduktu włączającego drogę wewnętrzną do Trasy Katowickiej w stronę Warszawy.

Bardzo dobre miejsce dla domów jednorodzinnych szczególnie w części dochodzącej do rzeczki Pisi, po lewej stronie ulicy Brzozowej (2,03ha).