662 775 008
ul. Nałęczowska 64/6, 02-922 Warszawa
kontakt@amitamieszkania.pl

Słubica B , ul. Graniczna

Opis

Działka usługowa i usługowo-mieszkaniowa z wieloma możliwościami wykorzystania, położona w odległości 600m od trasy S8 w miejscowości Słubica B.
Dwa tereny elementarne: U (3100m2) i MN/U (3000m2). Przeznaczenie podstawowe terenu (U) to magazyny, usługi, zamieszkanie zbiorowe,obiekty handlowe do 800m2 powierzchni sprzedaży i usługi inne oraz część mieszkaniowo-usługowa (MN/U) – usługi działalności biurowej, usługi zdrowia, oświaty, kultury, przedszkola, opieki społecznej, usługi drobne, pralnie, myjnie samochodowe, stacje kontroli pojazdów,
usługi wulkanizacyjne, naprawy sprzętu rolniczego i środków transportu, obiekty handlowe i
gastronomiczne oraz zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna z usługami.

Parametry zabudowy działki w części (U):
– udział powierzchni zabudowy do 40%,
– udział powierzchni biologicznie czynnej minimum 40%,
– maksymalna intensywność zabudowy – 1,2.
– maksymalna wysokość zabudowy – 15m
– geometria dachów – dachy płaskie, dwu lub wielospadowe o nachyleniu połaci dachowych od 0o do 45o,

Parametry zabudowy działki w części (MN/U):
– udział powierzchni zabudowy do 25%,
– udział powierzchni biologicznie czynnej co najmniej 45%,
– maksymalna intensywność zabudowy – 0,5.
– maksymalna wysokość budynków usługowych, mieszkalnych jednorodzinnych, mieszkalno – usługowych – 11.0m,

Polecam ze względu na super lokalizację oraz cenę!

Zapraszam na prezentację!