662 775 008
ul. Nałęczowska 64/6, 02-922 Warszawa
kontakt@amitamieszkania.pl

Magazyn/Hotel/Myjnia

Słubica B , ul. Graniczna

Opis

Działka usługowa położona w odległości 600m od trasy S8 w miejscowości Słubica B.
Przeznaczenie podstawowe terenu (U) to magazyny, usługi, zamieszkanie zbiorowe, obiekty handlowe do 800m2 powierzchni sprzedaży i usługi inne.

Maksymalna szacowana możliwa do uzyskania powierzchnia użytkowa wynosi 2 900m2

Parametry zabudowy działki:
– udział powierzchni zabudowy do 40%,
– udział powierzchni biologicznie czynnej minimum 40%,
– maksymalna intensywność zabudowy – 1,2.
– maksymalna wysokość zabudowy – 12m
– geometria dachów – dachy płaskie, dwu lub wielospadowe o nachyleniu połaci dachowych od 0o do 45o,

Dodatkowo istnieje możliwość dokupienia dzaiłki obok (U/MN) o powierzchni 3 000m2.

Polecam ze względu na dobrą lokalizację oraz cenę!

Zapraszam na prezentację!