662 775 008
ul. Nałęczowska 64/6, 02-922 Warszawa
kontakt@amitamieszkania.pl

Borzęcin Mały – Działka budowlana 1387m2

Stare Babice

Opis

Działka budowlana o powierzchni 1387 m², położona w gminie Stare Babice, w miejscowości Borzęcin Mały przy ulicy Kosmowskiej. Oferta idealna dla osób poszukujących ciszy i spokoju z dala od miejskiego zgiełku, a zarazem dobrej komunikacji i dojazdu do Warszawy.
Działka posiada również super potencjał inwestycyjny.

Działka w pierwszej linii zabudowy przy wyremontowanej drodze asfaltowej o niewielkim natężeniu ruchu, z chodnikiem.

Przeznaczona pod zabudowę bliźniaczą oraz dom jednorodzinny (poniżej informacje z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego). Położona w cichym i spokojnym miejscu. W okolicy zabudowa jednorodzinna. Nieruchomość znajduje się w bardzo dobrej lokalizacji, w niedalekim sąsiedztwie przystanku autobusowego, sklepu spożywczego i szkoły.

Działka w odległości około 12 km od granicy z Warszawą oraz trasy szybkiego ruchu S8. Bliska lokalizacja do trasy A2.
W odległości około 9 km w Nowych Babicach znajduje się Park Handlowy ze sklepami (CCC, Biedronka, Empik, Rossmann, Smyk, Martes Sport, Kik, Pepco, Neonet, Grot- delikatesy mięsne, Kebab King.)

Bezpośredni dojazd do Warszawy autobusem linią L-6. Do przystanku linii L-6 20m.

W odległość 5 km znajduje się tereny leśne i Puszcza Kampinoska

——– PARAMETRY ——–

Dojazd do posesji drogą gminną asfaltową lub utwardzaną prywatną.
Wymiary: 19 x 76 m.
Powierzchnia: 1387 m2.

——– MEDIA ——–
-⁠ sieć kanalizacyjna w drodze bezpośrednio przy działce,
-⁠ sieć gazowa w drodze bezpośrednio przy działce,
-⁠ sieć elektroenergetyczna bezpośrednio przy działce,
-⁠ sieć wodociągowa w działce,
– sieć światłowodowa w działce.

——–LOKALIZACJA——-
W odległości:
– 20 m – Przystanek autobusowy (bezpośredni dojazd do Warszawy),
– 2 km – Szkoła Podstawowa i Przedszkole
– 2 km – Skwer/park z placem zabaw
– 2 km – centrum medyczne
– 2,5 km – boisko,

W promieniu 10 km znajduje się:
– Rynek Stare Babice,
– Ośrodki rekreacji i Sportu,
– Park Handlowy – Babice Nowe (CCC, Biedronka, Empik, Rossmann, Smyk, Martes Sport, Kik, Pepco, Neonet),
– Kościół,
– Trasy rowerowe,
– Fitness i siłownia,
– Market Biedronka – Zielonki Parcela,
– Poczta,
– Ośrodek Zdrowia,
– Apteka,
– Restauracje oraz różnego rodzaju punkty handlowo- usługowe.

——————PLAN ZAGOSPODAROWANIA ——————

Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Stare Babice nieruchomość znajduje się w terenie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oznaczonej jako 7MN/U.

1. Dla terenów oznaczonych symbolami 1.MN/U – 13.MN/U ustala się, że
podstawowym przeznaczeniem jest zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna oraz zabudowa usługowa nieuciążliwa.

2. Na terenach, o których mowa w ust.1 obowiązują następujące zasady
zagospodarowania:
1) adaptuje się istniejącą zabudowę mieszkaniową, zagrodową i usługową, z prawem do działań remontowych, przebudowy i rozbudowy oraz koniecznej wymiany,
2) ustala się lokalizację zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w formie wolnostojącej – z zastrzeżeniem na jednej działce może być zrealizowany jeden budynek mieszkalny – oraz wolnostojących usług i nieuciążliwego rzemiosła usługowego,

3) dopuszcza się lokalizację zabudowy mieszkaniowej w formie bliźniaczej,

4) ustala się maksymalną wysokość zabudowy:
a) do 11m dla dachów spadzistych – maksymalnie 2 kondygnacje użytkowe oraz
kondygnacja poddasza użytkowego,
b) do 7,5m w przypadku stosowania dachów płaskich – maksymalnie dwie kondygnacje,

5) dopuszcza się możliwość lokalizowania budynków gospodarczych parterowych – których wysokość nie może przekraczać 6,0 m,

6) nowo tworzone działki pod zabudowę mieszkaniową winny posiadać powierzchnię nie mniejszą niż:
a) 1200 m2 w przypadku lokalizacji na jednej działce budynku mieszkalnego
i wolnostojącego budynku usługowego,
b) 800 m2 w przypadku lokalizacji jedynie zabudowy mieszkaniowej wolnostojącej lub
jedynie zabudowy usługowej,
c) 650 m2 w przypadku lokalizacji jedynie zabudowy mieszkaniowej bliźniaczej
w przeliczeniu na każdy segment,

7) front działki powstałej w wyniku wtórnych podziałów ma być nie mniejszy niż:
a) 18m dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostojącej lub usługowej,
b) 15m dla zabudowy bliźniaczej.

8) suma powierzchni zabudowanej i utwardzonej nie może być większa niż 40%
powierzchni ogólnej działki,

9) zasady kształtowania zabudowy, w tym kolorystyka budynków i sposób kształtowania bryły dachu dla dachów spadzistych – zgodnie z ustaleniami § 12.

10) parkingi i garaże dla wszystkich nowo wznoszonych obiektów powinny być
zlokalizowane na terenie posesji, na której obiekt będzie wznoszony – wg wskaźnika
określonego w § 19,

3. Obowiązują następujące wymogi z zakresu ochrony środowiska:
1) zakaz lokalizacji usług i działalności uciążliwej;
2) powierzchnia biologicznie czynna działek nie może być mniejsza niż 60% ich
powierzchni, licząc dla każdej działki;

4. Maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy 1,0.

OFERTA OBJĘTA KLAUZULĄ WYŁĄCZNOŚCI

Zapraszam do obejrzenia i składania ofert.