662 775 008
ul. Nałęczowska 64/6, 02-922 Warszawa
kontakt@amitamieszkania.pl

Warszawa Włochy

Opis

Działka budowlana pod inwestycję mieszkaniowo-usługową o powierzchni 3556mz aktualnym planem zagospodarowania przestrzennego zlokalizowana w dzielnicy Warszawa – Włochy , zaledwie 900 m od Al. Jerozolimskich i 8,5 km od centrum.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego teren może być przeznaczony na:

 • usługi nieuciążliwe, usługi związane z obsługą motoryzacji oraz obiektyprodukcyjne i usługi uciążliwe, których uciążliwość nie wykracza poza teren inwestycji,
 • dopuszcza się realizację wolnostojących budynków gospodarczych i garażowych,
 • dopuszcza się realizację lokali mieszkalnych wbudowanych w budynki usługowe.

Parametry i wskaźniki zagospodarowania terenu i kształtowania zabudowy:

 • maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy – 1,0 z uwzględnieniem ustaleń
 • maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy – 1,5 pod warunkiem, że jednym pozwoleniem na budowę jest objęty teren o powierzchni nie mniejszej niż 3500 m oraz zrealizowano jeden z tuneli o których mowa w ustaleniach dla terenów 1KDGP i 2KD-D, łączący obszar planu z obszarem położonym po wschodniej stronie terenów kolejowych,
 • maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy – 50%,
 • minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej – 40%,
 • maksymalna wysokość zabudowy – 12 m,
 • minimalna wysokość zabudowy – 4 m,
 • maksymalna liczba kondygnacji nadziemnych – 3,
 • maksymalny poziom projektowanego terenu – 33,5 m,
 • spadek dachu – do 10 stopni;,
 • powierzchnia użytkowa noworealizowanych lokali mieszkalnych w budynkach usługowych, nie może mieć więcej niż 40% powierzchni użytkowej całego budynku.