Zastanawiasz się, na czym polega odwrócona hipoteka? Jakie są wady i zalety takiego
rozwiązania? Odpowiedź poznasz w tym artykule.


Odwrócona hipoteka (ang. reverse mortgage lub lifetime mortgage) w polskim modelu
sprzedażowym funkcjonuje od 2008 roku, jednak na tle innych krajów – Stanów
Zjednoczonych czy Wielkiej Brytanii – Polska wciąż znajduje się w przededniu boomu na tę
usługę. Ustawa o odwróconym kredycie hipotecznym w naszym kraju wciąż nie jest
dostatecznie uregulowana. Luki prawne wypełniają prywatne fundusze hipoteczne,
uzależniające współpracę od przeniesienia własności nieruchomości.


Zastanawiasz się, na czym polega odwrócona hipoteka? Jakie są wady i zalety takiego
rozwiązania? Odpowiedź poznasz w tym artykule.


Wsparcie na emeryturze


Odwrócona hipoteka to rozwiązanie zapożyczone z Zachodu, które teoretycznie przeznaczone
jest dla wąskiego grona odbiorców – osób starszych (zazwyczaj mowa o wieku 60 lub 65 lat) lub
tych, które mają niewielkie świadczenia i nie są w stanie utrzymać się samodzielnie.
Dodatkowym źródłem dochodu może wówczas okazać się usługa odwróconej hipoteki.
Kluczowym warunkiem, jaki musi zostać spełniony jest jednak prawo posiadania własności
nieruchomości.


Odwrócona hipoteka to rodzaj umowy kredytowej, która przewiduje wypłatę renty (w formie
comiesięcznej lub jednorazowej) właścicielom nieruchomości przez bank lub prywatną firmę, w
zamian za przejęcie posiadłości po ich śmierci. Co istotne, osoba decydująca się na zawarcie
takiej umowy ma zagwarantowane prawo dożywotniego mieszkania w lokalu. W przypadku
zgonu kredytobiorcy uregulowane są również kwestie dziedziczenia. Spadkobiercy mogą
odziedziczyć nieruchomość tylko i wyłącznie w przypadku, gdy sami spłacą kredyt wraz z
odsetkami (w terminie 6 miesięcy).


To właśnie dlatego mówi się, że odwrócona hipoteka jest rodzajem zabezpieczenia finansowego
osób starszych i samotnych, które nie mają komu przekazać dorobku swojego życia. W USA to
powszechne rozwiązanie, w Polsce dopiero stopniowo zyskuje na popularności. Jednak jak
przewidują eksperci, sytuacja może się zmienić.

Odwrócona hipoteki – wady i zalety


Omówiliśmy już pokrótce, na czym polega odwrócona hipoteka. Skupmy się teraz na jej
pozytywnych i negatywnych aspektach.


Zalety:
● dodatkowe pieniądze
● brak konieczności posiadania zdolności kredytowej
● możliwość odstąpienia od umowy w każdym momencie

Wady:
● wysokość wypłaty uzależniona od wartości nieruchomości
● ograniczenia związane z użytkowaniem nieruchomości (po śmierci kredytobiorcy
przechodzi ona na własność banku lub firmy oferującej odwróconą hipotekę)
● opłacalność rozwiązania (istnieje szereg innych rozwiązań, jak sprzedaż czy wynajem
nieruchomości, które również gwarantują zysk)

Odwrócona hipoteka a renta dożywotnia


Inną, popularną formą zabezpieczenia przyszłości jest renta dożywotnia. Na czym polega? Jakie
są różnice między odwróconą hipoteką a rentą dożywotnią?


Renta dożywotnia to rozwiązanie przeznaczone dla seniorów, którzy są właścicielami
mieszkania lub domu. W zamian za przekazanie spółdzielczego prawa własnościowego do
lokalu lub prawa własności do nieruchomości, otrzymują comiesięczne i dożywotnie
świadczenie pieniężne. Przy odwróconej hipotece osoba, która zdecydowała się na takie
rozwiązanie, pozostaje właścicielem nieruchomości aż do swojej śmierci. Przy rencie
dożywotniej właścicielem lokalu staje się fundusz, z którym kredytobiorca podpisał umowę
notarialną. Kolejna różnica związana jest z odpowiedzialnością za ubezpieczenie i utrzymanie
nieruchomości w niezmienionym stanie technicznym – w przypadku renty dożywotniej takimi
kwestiami zajmuje się nowy właściciel (bank lub prywatna firma).


Materiał przygotowany przez eksperta portalu GetHome.pl